سمینار مسئولین ستادی و روسای بنیاد شهرستان های استان فارس با حضور مدیرکل، معاونین، روسای ادارات ستادی و مسئولین بنیاد شهرستان های استان فارس در موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار فارس برگزار شد.

سمینار مسئولین ستادی و روسای بنیاد شهرستان های استان فارس با حضور مدیرکل، معاونین، روسای ادارات ستادی و مسئولین بنیاد شهرستان های استان فارس در موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار فارس در تاریخ ۱۳ آبان ۹۷ برگزار شد.

در مراسمی از حدود ۵۰ معتمدمعین فعال بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس تجلیل و قدردانی شد گردهمایی معتمدین معین بنیاد فارس باحضور مدیرکل، معاونین، روسای ادارات ستادی و مسئولین بنیاد شهرستان های فارس و حدود ۵۰ نفر از معتمدمعین استان در مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار فارس برگزار شد

در مراسمی در مورخه ۱۲ آبان ۹۷ از حدود ۵۰ معتمدمعین فعال بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس تجلیل و قدردانی شد گردهمایی معتمدین معین بنیاد فارس باحضور مدیرکل، معاونین، روسای ادارات ستادی و مسئولین بنیاد شهرستان های فارس و حدود ۵۰ نفر از معتمدمعین استان در موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار فارس برگزار […]