سمینار مسئولین ستادی و روسای بنیاد شهرستان های استان فارس با حضور مدیرکل، معاونین، روسای ادارات ستادی و مسئولین بنیاد شهرستان های استان فارس در موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار فارس در تاریخ ۱۳ آبان ۹۷ برگزار شد.