ارائه خدمات جدید و نوین در مرکز توانبخشی موسسه ایثار فارس

در تاریخ ۲۴ شهریور با حضور دکتر رازقی رئیس محترم دانشکده توانبخشی استان فارس به همراه معاونین و تیم تخصصی در موسسه ایثار فارس به منظور تصمیم گیری و هماهنگی در جهت ارائه خدمات جدید و نوین در مرکز توانبخشی ایثار فارس جلسه ای تشکیل گردید. آغاز ارائه خدمات توانبخشی ( گفتار درمانی ، کاردرمانی، […]