هفتمین دوره مسابقات شطرنج سراسری بانوان وزارت نیرو از تاریخ ۹۸/۰۹/۰۴ لغایت ۹۸/۰۹/۰۸ در موسسه ایثار فارس در حال برگزاری می باشد