موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار شعبه فارسموسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار شعبه فارس
فراموشی رمز عبور ؟

مراکز توانبخشی

مراکز درمانی و توانبخشی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار شعبه فارس

0 نقد و بررسی

مرکز فیزیو ترا‍‍‍ پی ایثار فارس شامل بخش های فیزیوتراپی-گفتار درمانی-کاردرمانی-لیزر درمانی و تحت نظر و همکاری با دانشگاه علوم توانبخشی استان فارس میباشد.ضمنا این مرکز طرف قرار داد با بیمه های تامین اجتماعی-خدمات درمانی(بیمه سلامت)نیروهای مسلح و بیمه تکمیلی میباشد.

حدود قیمت0.000ت انتخاب